Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Konkurs Pozytywnie Otwarci 2023 – założenia

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

· Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

· Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2023 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

  1. Profilaktyka zakażeń HIV, HCV i kiły prowadzona w przestrzeni miejskiej, w klubach oraz podczas imprez masowych.
  2. Promocja testowania w kierunku zakażenia HIV wśród osób, które nigdy nie wykonały testu.
  3. Działania na rzecz ograniczania stygmatyzacji osób HIV+ realizowane poprzez promocję wiedzy o zasadzie N=N oraz zwiększanie w społeczeństwie świadomości, że dzięki nowoczesnym terapiom, HIV to dziś jedna z wielu chorób przewlekłych.
  4. Promocja wiedzy na temat profilaktyki HIV i/lub dobrego życia z wirusem prowadzona w internecie poprzez tworzenie aplikacji, gier, rolek etc. ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej promocji tych narzędzi w mediach społecznościowych.
  5. Działania edukacyjne skierowane do rodzin, w których są dzieci zakażone HIV, prowadzone z myślą o zapewnieniu adekwatnego wsparcia zarówno rodzicom, jak i seropozytywnym dzieciom, a także przygotowaniu młodych osób seropozytywnych do wejścia w dorosłość.

Projekty powinny zakładać opcję przeniesienia wszystkich działań do internetu.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym Projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 30 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Zasiadają w niej:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak z Wydawnictwa Termedia,

Ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

Dr n. med. Regina B. Podlasin z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie,

Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa,

Dr hab. n. med. Ewa Siwak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | PL-HIV-2020-09-0013 | Nota prawna | Polityka cookies | Zdarzenia niepożądane