Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Konkurs Pozytywnie Otwarci 2018 – założenia

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2018 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:

• Profilaktyka HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową poprzez edukację młodzieży prowadzoną w przestrzeni miejskiej lub działania w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych.

• Edukacja osób seropozytywnych w zakresie bezpiecznego leczenia HIV, jako element skutecznego zapobiegania chorobom współistniejącym związanym z długim życiem z wirusem

• Propozycja działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających odsetek Polaków testujących się w kierunku HIV ze szczególnym uwzględnieniem regionów, w których jest on najniższy w celu zrealizowania w Polsce strategii UNAIDS 90-90-90.

• Ograniczenie stygmatyzacji osób seropozytywnych poprzez promocję wiedzy o bezpiecznym życiu z osobą zakażoną ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których jedna lub więcej osób jest HIV+.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Zasiadają w niej:

Profesor Anna Boroń Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Profesor Andrzej Gładysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr Mariusz Gujski z redakcji „Służba Zdrowia”

Dr Michał Kaźmierski z Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak z Wydawnictwa Termedia

Ksiądz Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Dr n.med. Regina B. Podlasin z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | Nota prawna | Polityka cookies